Ofrivillig barnlöshet

När bör man söka hjälp?

Det anses rimligt att avvakta med barnlöshetsutredning tills det gått ett år när ni försökt bli gravida utan att lyckas. Då kan man göra en utredning för att försöka hitta orsaken till det, och om det är möjligt, erbjuda behandling. 

När vi påbörjat en utredning innebär det ofta rätt många och tidvis täta besök. Vi vill kunna ge alla par bästa möjliga omhändertagande och påbörjar därför inte för många utredningar åt gången. När utredningen väl har startat, går det däremot ofta fort att få svar på vad som bör göras.

Har ni frågor om vad vi kan hjälpa till med, så tveka inte att höra av er till oss på 036-160110.

Priser

Barnlöshetsutredning finaniserad av Region Jönköpings län:

  •  250 kronor, högkostnadsskydd gäller

Privat finaniserad IVF-behandling:

  • Stimulering med Letrozol 1500 kr/cykel
  • Ultraljudskontroll vid distansbehandling 2000 kr/besök
  • Se respektive kliniks hemsida för kostnaden för IVF-behandling 

 

Vad händer på mottagningen?

Vid första besöket träffar paret doktorn, som intervjuar bägge om hälsotillstånd och sjukhistoria samt undersöker både kvinnan och mannen. Inom loppet av en månad tas sedan blodprover på båda vid lite olika tillfällen (beroende på menstruationscykeln) och mannen får lämna ett spermaprov.

När alla prover är analyserade träffas vi igen för att gå igenom svaren och lägga upp en behandlingsplan. Behandlingen fortsättningsvis kan förstås se olika ut för olika par.

 

Vilka regler gäller för provrörsbefruktning (IVF-behandling)?

  • Vi följer samma regler som Region Jönköpings Län för offentligt finaniserad utredning och behandling. Läs mer på 1177.

Läs mer på 1177 här

  • Regionens IVF-behandlingar äger rum på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Linköping. På Mayamottagningen utför vi alla kontroller som behövs under behandlingarna. 

 

Privata alternativ

Om ett par eller ensamstående kvinna inte är berättigade till IVF-behandling som finansieras av Region Jönköpings län, hjälper vi till med privat alternativ. Det kan bli aktuellt om paret redan har ett eller två gemensamma barn, eller har passerat åldergränsen för regionfinansierad IVF. På Mayamottagningen genomför vi utredningen och eventuellt behandling om det rör sig om ägglossningsstimulering i första hand. Blir det aktuellt med IVF-behandling står det paret fritt att välja var man vill ha behandlingen. Vi samarbetar bland annat med:

  • Livio Fertilitetscentrum i Göteborg
  • Göteborgs IVF-klinik
  • Nordic IVF Center i Göteborg

 

Distansstimulering inför privat IVF-behandling

Besöken på Mayamottagningen innebär ultraljudskontroller för övervakning av äggblåse- och slemhinnetillväxt. Vi förmedlar resultat av aktuell undersökning till IVF-kliniken för att sedan kontakta er för ordinationer och fortsatt planering. 

Inför stimuleringsstart har vi injektionsskola där vi instruerar och tränar "sprutteknik" tillsammans, detta ingår i första besöket här. Under behandlingstiden är vi naturligtvis tillgängliga för frågor som kan uppstå.

 Våra distansstimuleringar.