Vad vi kan göra för dig

Vi utreder, ger råd och stöd samt behandlar:

 

·       Preventivmedel

·       Abort i tidig graviditet

·       Blödningstrassel och hormonrubbningar

·       Cellförändringar på livmodertappen

·       Barnlöshet - offentligt och privat finaniserad

·       Ultraljud i tidig graviditet och NIPT

·       Mensvärk och oklara buksmärtor

·       Klimakteriebesvär

·       Urinläckage  

·       Framfall