Välkommen till tandläkare Michael Hellquist med team!

Sedan mer än 30 år har vi arbetat i Kungsbacka. Vi håller till i detta charmiga hus på Hamntorget med harmonisk utsikt över Kungsbacka-ån och gott om parkering.  Rullstol eller barnvagn är inga problem, det finns hiss. Kliniken är modern med rymliga, ljusa lokaler. Tandläkaren arbetar i två rum vilket gör att patienterna kan tas in och lämna rummet utan stress och utan att trängas med andra. 


Det är många som frågar oss om man kan gå till tandläkaren med rådande läge kring Corona och svaret är: ja!
Om du eller någon i din närhet har tecken på – eller misstanke om – smitta, eller om du tillhör en riskgrupp, ska du självklart stanna hemma. Men om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp kan du gå till tandläkaren precis som vanligt.


Rutinundersökningar och kontroller som senareläggs riskerar att få konsekvenser, och behandlingar som skjuts upp riskerar att bli både mer komplicerade och dyrare då de kan hamna utanför perioden för högkostnadsskyddet.


På vår klinik är vi utbildade och behandlar alla patienter som "potentiella smittbärare", vilket gör att vi har rigorösa rutiner för hygien. Utöver vanliga hygienrutiner bär vi munskydd, handskar och visir vid all patientbehandling och vi låter ingen personal med symptom arbeta på kliniken. Våra behandlingsrum desinficeras, precis som tidigare, noggrant mellan varje patientbesök. 


På kliniken behandlar vi huvudsakligen kända patienter, där vi vet ålder och medicinsk historia. Vi har glesare tidsbokningar och Du får komma in på eget rum direkt, således minimerar vi risken att du får sitta i väntrummet med andra. Vi har just nu också tagit bort tidskrifter och leksaker från väntrummen för att undvika kontaktsmitta.


Handsprit tillhandahålls för våra patienter vid receptionen, väntrummet och toaletten 
Vi desinficerar dörrhandtag, dörrar och vattenkranar  regelbundet
Betalterminalens knappar desinficeras regelbundet mellan köpen

Boka tid Kontakta oss