Välkommen till Ortopedi Stockholm

Vår mottagning drivs inom vårdval ortopedi på uppdrag av Region Stockholm.


Vi är en klinik som behandlar och opererar knä och axelskador.

Vi kan ta emot emot patienter från hela länet men även från andra regioner.


Mottagningen tar emot remisser från primärvården, andra specialistkliniker och akutsjukhus.
Remiss kan skickas till oss elektroniskt i journalsystemet Take Care, men självklart tar vi även emot pappersremiss per post.
Vi har två st operationssalar och på kliniken jobbar totalt 20 st personer.

HD Klicka för att fylla i Hälsodeklaration