Information ang besök/operation till oss:

Vi ber våra patienter att tänka på följande inför sitt besök hos oss:


* Har du något av symptomen för Covid 19, avboka då ditt besök/operation/sårkontroll.


* Vi vill begränsa antalet personer som vistas samtidigt i våra väntrum. Har du ett besök eller en operation bokat hos oss, ser vi helst att patienter kommer till oss utan sällskap. Om du är barn (under 18 år) så får man ha med sig en (1 st) vårdnadshavare/närstående vid besöket/operationen.
_____________________________________________Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.
Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

HD Klicka för att fylla i Hälsodeklaration