Vårt utbud

Här kan du läsa mer om det vi erbjuder på mottagningen.

Vårt utbud utfällbar lista

Arbetsterapeut

Du bokar tid hos arbetsterapeut genom att ringa till oss, så ringer vi upp dig.

Telefon: 08-409 150 10

Dietist

Grupper och behandlingsprogram

Vi erbjuder gruppverksamhet och tvärprofessionella behandlingsprogram för dig som behöver lite extra stöd. I flera av våra grupper/program ger vi individuellt anpassad träning och information.

Våra grupper och program:

Tvärprofessionella behandlingsprogram vid:

 • artros
 • KOL
 • smärta
 • övervikt
 • ergonomiska problem
 • seniorer/multisjuka/personer med fallrisk

Träning i grupp:

 • bassäng
 • nack-/ryggträning
 • stabilitet
 • mediyoga
 • Information om kost vid övervikt hos barn/vuxna, diabetes, höga blodfetter

Hemteam

Om du behöver hjälp med din rehabilitering och träning i hemmet har vi hemteam här på Aleris Rehab Skärholmen som kommer hem till dig och hjälper dig i ditt hem. Du bokar tid via någon av våra arbetsterapeuter.

Våra hemteam

Ibland kan det vara lättare att uppnå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet istället för på mottagningen. I sådana fall kommer vi hem till dig och tillsammans med våra olika yrkesgrupper kan vi uppnå bästa resultat. Vårt hemteam har en specialiserad kompetens och erfarenhet för att arbeta med rehablitering i hemmet. De har också särskild utbildning i handledning av anhöriga och personal.

Hjälpmedel

Kiropraktor

Logopedmottagning

Vår logoped tar emot vuxna personer med neurologiskt betingade svårigheter gällande språk, tal och sväljsvårigheter efter till exempel en stroke, hjärnskada eller vid Parkinsons sjukdom och MS.

Kontakt med logoped

Du behöver remiss för att träffa logoped. Kontakta din ansvarige läkare för remiss. När vi tagit emot remissen kontaktar vi dig sedan för tidsbokning.

För dig som träffar neuroteamet så ingår logoped i teamet och särskild remiss krävs inte.

För telefonkontakt: 08-409 150 10

Neuroteam

Vårt neuroteam erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö.

Våra neuroteam

Våra neuroteam tar emot patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke eller patienter med annan hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Vi som arbetar i neuroteamen i Skärholmen är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi erbjuder även kompletterande insatser med besök enskilt eller i grupp på mottagningen. Vi tar emot patienter över 18 år.

Sjukgymnast / fysioterapeut

Specialiserad fysioterapi

På Aleris Rehab Skärholmen har vi specialiserade fysioterapeuter och sjukgymnaster inom OMT och smärta.

Våra specialiserade fysioterapeuter/sjukgymnaster

Inom OMT (ortopedisk manuell terapi)
Söker du en specialiserad fysioterapeut/sjukgymnast inom OMT (ortopedisk manuell terapi)? Hos oss i Skärholmen arbetar leg. sjukgymnast Monica Wulff som har specialistkompetens inom OMT. Hon har fördjupad kompetens inom led/muskeldiagnostik, idrottsmedicin och ergonomi.

Inom smärta
Söker du en specialiserad fysioterapeut/sjukgymnast inom smärta? Hos oss i Skärholmen arbetar leg. sjukgymnast Linda Sagnerius, som har specialistkompetens inom smärta.

Stötvågsbehandling