Avgifter

Patientavgift 200 kr för sjukgymnastikbesök enl. gällande avgift från Region Skåne.
Frikort gäller.

Patienter under 20 år avgiftsfritt.
Patienter fyllda 85 år och äldre avgiftsfritt.

Enbart kortbetalning.