Priser

Önskar du veta vad som går att göra för just ditt bett och vad det kommer att kosta kan du boka en tid för konsultation. En konsultation kostar 500 kronor om inte ett erbjudande om tandregleringsbehandling från Stockholms läns landsting finns, då är det kostnadsfritt.