Dataskydd

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Läs mer på https://praktikertjanst.se/data/personuppgifter/

På kvällar och helger är våra lokaler kameraövervakade.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Kameraövervakning

För att förebygga, avslöja eller utreda brott har vi bevakningskameror installerade i väntrum och reception.

Vilka personuppgifter samlas in
I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. Detta i syfte att öka tryggheten för våra patienter och medarbetare och för att skydda våra tillgångar.


Rättslig grund
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen av personuppgifterna. Utförande och användning av kamerorna följer kameratillstånd: 211-4388-2016 samt att vi följer de regler som stipuleras i kameraövervakningslagen 2018:120.


Tid vi sparar personuppgifter
Inspelat material sparas i 30 dagar. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändig att spara ur bevishändelse.


Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kan komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.


Dina rättigheter
Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter vi sparar. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vill du få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta vår verksamhetschef. Om du tycker att vi har behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt eller bryter mot lagar, regler eller avtal har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.


Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Praktikertjänst AB ("Praktikertjänst")
Telefon: 010-128 00 00 (växel)
Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 9, Stockholm
Postadress: Praktikertjänst AB, 103 55 Stockholm
org. nr 556077-2419


Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud
Telefonnummer Praktikertjänst växel: 010-128 00 00
E-post: dpo@ptj.se