Vanliga frågor


Vad kostar ett besök?
Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt tack vare vårt avtal med Region Stockholm. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras, se nedan. 

Ska man vara listad hos er? Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan till oss kan alla som behöver bedömning av barnläkare söka.

Behövs remiss för att komma till oss? Det finns inget remisstvång utan vi tar hand om alla barn där barnläkarbedömning behövs. Ofta kommer man dock på remiss från vårdcentralen, BVC eller skolläkare. Men för en ADHD-utredning behövs remiss från skolläkare, läs mer under fliken ADHD. 

Var måste man bo för att få komma till Stockholm Kids? Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över regionsgränser.

Hur bokar jag tid? Antingen bokar du en tid genom Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt, klicka här eller så ringer du mottagningen på tlf 08-128 323 00, telefontid 08:00 - 15:30. Ni kan även nå oss via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster för att boka tid till lättakuten samt förnya recept.

Hur av- och ombokar jag min tid? Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar på Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här dygnet runt eller på tfn 08-128 323 00,  knappval 1 (återbud kan lämnas dygnet runt). 

Debiteras man vid sent återbud eller uteblivet besök? Ja. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 450 kr för besök till läkare, psykolog och ADHD-sköterska, och med 350 kr för besök till sjuksköterska. Avbokning av en lättakuttid skall ske senast fyra timmar innan.

Hur får jag ett nytt recept? Om du vill att vi ska förnya recept på ett läkemedel som vi förskrivit tidigare till ditt barn kan du be om på Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här, via telefon eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden. Var ute i god tid så att du inte riskerar bli utan ditt läkemedel

Tar ni blodprover på barn? Om blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning kan våra erfarna barnsjuksköterskor göra detta på mottagningen, oftast i samband med besöket. Att ta blodprover på barn görs endast om det finns goda skäl och på barnens villkor.

Har ni akuta tider? Vi har akuta tider varje dag. Dessa prioriteras till barn under 1 år med infektioner och de barnen som redan går hos oss för kroniska besvär. Dessa besök bokas via Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här, via telefon eller 1177 (Mitt PTJ och 1177 dygnet runt).

Vad betyder sammanhållen journalföring? Sammanhållen journalföring innebär att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det ger en bättre och säkrare vård. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal. Läs mer här.

Finns det parkeringsplats? För dig som kommer med bil finns det några parkeringsplatser (inklusive handikapp) direkt utanför mottagningen. På Valhallavägen i allén finns fler platser. Ladda ned Stockholms stads app i förväg. Taxa 3 gäller hos oss. Stockholm Kids finns på Brahegatan 49, intill Valhallavägen. Om du kommer med tunnelbana är det station STADION, uppgång Valhallavägen. Buss 1, 4, 54, 55, 67, 72 stannar alla inom 500 m från mottagningen.

Hur fixar vi en tolk? Om du behöver tolk behöver du meddela oss det i god tid innan ditt besök. Ring oss!