Boka/avboka tid

Vill du boka en tid eller behöver du lämna återbud? Läs här om hur du går tillväga.

Boka tid

Om du önskar boka tid kontakta oss på telefon 08-128 323 00. För att förnya recept eller få hjälp med intyg och journalkopior kan du kontakta oss digitalt via MittPTJ.

OBS! Om du vill boka tid till lättakuten (endast barn 0-6 månader) behöver du ringa till oss. Notera att lättakuttider är framför allt avsedda för barn upp till 6 månader och endast gäller lättare besvär så som feber, förkylning, hosta m.m.

När vi har stängt
När vi har stängt hänvisar vi dig att ringa 1177. Vid livshotande tillstånd ring 112. Hitta din närmaste närakut i Stockholmsområdet här.

Avboka tid

Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar på telefon 08-128 323 00. Återbud kan lämnas dygnet runt.

Avbokning måste ske senast 24 timmar före besöket om det är en mottagningstid och senast fyra timmar före besöket om det är en lättakutstid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 450 kr för besök till läkare, psykolog och ADHD-sköterska, och med 350 kr för besök till sjuksköterska. Avbokning av en lättakuttid skall ske senast fyra timmar innan besöket.

Vi har en sammanhållen journalföring – det gör din vård säkrare

Sammanhållen journalföring ger bättre och säkrare vård. Den gör att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal. Läs mer här.