Bettskenor och antiapnéskenor

Det finns olika anledningar till att behöva en bettskena. Det kan bero på käkleds- och ansiktssmärtor, huvudvärk, tandgnissling eller tandpressning. Ibland är du som patient själv medveten om problem med aktiv tandslitage men många gånger är det vi tandläkare som upptäcker eller har misstanke om detta vid undersökningstillfället. Genom att använda en bettskena minskar slitaget på tänderna och man får en muskelavslappnade effekt. Starka bitkrafter kan elimineras eller fördelas mer jämnt över bettet. En bra bettskena gjuts efter dina tänder och framställs vanligtvis i ett hårt plastmaterial. Exakt vilket material som skall användas och vilken utformning skenan skall ha beror på behandlingsindikationen. Det kan krävas lite justering innan en bettskena känns riktigt bra. 

Många människor har problem med att de snarkar eller får andningsuppehåll när de sover, så kallad sömnapné. Har du misstanke om detta kan vi remittera dig till en sömnmottagning där du får göra en sömnregistrering. Långa och täta andningsuppehåll kan leda till syrebrist och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om utredningen visar att du har sömnapnésyndrom kan ett av behandlingsalternativen vara en snarkskena, så kallad antiapnéskena.

Läs vidare: