Team Gladan

Friska Leenden - Vår vision är att kunna omge oss med idel friska leenden i vår verksamhet.

Friska står då för friskhet helt enkelt, frånvaro av karies och tandlossning, ingen blödning, inga inflammationer, fina slemhinnor, god tuggförmåga, god funktion både estetiskt och funktionellt.

Eftersom även flera allmänna sjukdomar kan påverkas av munhälsan (diabetes, ledbesvär, vissa hjärtproblem m.m.) ingår även den allmänna hälsan i vår strävan.

En mycket viktig del i detta arbete ligger i förebyggande vård med kontroll på tandsten, hygien, bakterieprov, fluorbehandling m.m.

Leenden står för att ni som patienter hos oss är glada och nöjda. Både av det bemötande och den behandling ni får, och av att det blir ett i alla avseenden bra och långvarigt resultat.

Det står också för att vi som arbetar här har en bra arbetsmiljö där vi har roligt och där vi har möjlighet att utvecklas och hela tiden lära nytt.

När vi inte är tillgänliga

När vi inte finns på plats så hänvisar vi akuta patienter till team Söderström eller team Svalan eller till 1177, jourhavande tandläkare.

Team Gladans öppettider

Öppettider

 

Måndag
07:40-18:30
Tisdag
07:40-15:30
Onsdag
07:40-18:30
Torsdag jämn vecka
07:40-18:30
Torsdag ojämn vecka
07:40-15:00
Fredag
07:40-14:00


Viss variation i öppettider kan förekomma.

Mer information

Mer information

Läs mer om andra ämnen här

Allmän Hälsa

Tandvården har genom åren byggt upp en tradition av förebyggande hälsoverksamhet. De flesta av våra patienter kommer till oss utan att ha några symptom av sjukdom. Den största delen av Sveriges befolkning går regelbundet till tandvården. Därför har vi en unik möjlighet att hjälpa till att hitta sjukdom av olika slag på ett tidigt stadium.

Utöver tandhälsan undersöker vi även blodtryck, diabetesrisk och benskörhetsrisk vid våra undersökningstillfällen

Blodfetter/kolesterol

Personer med parodontit har ofta höga halter av kolesterol, både totalt och av det "farliga" kolesterolet. Samtidigt har de lägre halter av det "goda" kolesterolet.

Behandlar man parodontiten förskjuts detta förhållande och man får mindre av det "farliga" och mer av det "goda".

Diabetes

Diabetes ökar kraftigt, även hos allt yngre personer.

Ca 40 % av de som upptäcks har redan hunnit få hjärt-kärlförändringar. Det innebär ökad risk för problem med hjärtinfarkt, syn , njurar m.m. även munhålan berörs i form av ökad förekomst av inflammationer i tandköttet, karies m.m.

Allvarlig parodontit är dubbelt så vanlig bland diabetiker som hos andra. Diabetiker med parodontit har en sämre blodsockerkontroll och oftare hjärt-kärlproblem

Fluor

Fluor är ett "mirakelmedel" mot hål i tänderna. Regelbunden användning av detta gör tänderna mycket motståndskraftiga mot karies. Det läker också effektivt redan uppkomna skador.

Den viktigaste tillförseln sker genom tandkrämen. Tänk på att sila skummet ordentligt mellan tänderna, och att inte skölja med vatten efteråt.

Andra mycket effektiva medel är Dentan, -sköljning, samt tabletter och tuggummi.

Hjärt och kärlsjukdomar

Man ser idag ett säkert samband mellan kroniska inflammationer i kroppen och sjukdomar i hjärta och blodkärl.

Parodontit/tandlossning är en sådan kronisk inflammation. ännu är man inte säker på om det ena orsakar det andra, eller om båda tillstånden orsakas av något annat.

Man har ändå tydliga tecken på att personer med parodontit oftare drabbas av hjärtinfarkt än personer som inte har inflammation i munnen.

Munhälsa

Läs gärna på Praktikertjänsts sida Om munnen och få kunskap och tips om hur du bäst kan sköta din mun. Se också filmen om tandlossning på YouTube "Karin Sjögren Parodontit".
 

Osteoporos/Benskörhet

Osteoporos är en vanlig sjukdom som lätt kan botas när den väl upptäcks.Den vanligaste formen av osteoporos drabbar äldre personer och beror till stor del på minskade mängder könshormon. Norge och Sverige är mest drabbat i världen av detta tillstånd och enbart i Sverige beräknas ca 70 000 frakturer per år bero på osteoporos.

Det är vanligast hos kvinnor, med början efter 50-årsåldern, men drabbar även män.

Rökning

Rökning är en synnerligen kraftig orsak till att många har parodontit, som dessutom är allvarlig och svår att få bukt med. Man tror att det beror på att kroppens immunförsvar blir försvagat.

Slutar man röka ger det betydligt bättre förutsättningar att åter bli frisk i munnen. Tobak ökar dessutom risken för högt blodtryck och cancer.

Utmärkelse

I april 2008 erhöll vi utmärkelsen "GEMMA - årets Förebild" inom Praktikertjänstkoncernen. Motiveringen till detta var vår satsning på förebyggande allmänhälsa.

Ett annat skäl var vårt ledarskap samt vårt metodiska förbättrings- och utvecklingsarbete.

Mottot för det senare är "Kaizen" som betyder "ständig förändring till det bättre".

Utveckling och kvalitet

Vi arbetar sedan ca 20 år under ett kvalitetsutvecklingsprogram som heter Kaizen. Det är ett kvalitetsverktyg som betyder "ständig förändring till det bättre". Vi berättar gärna mer om det i detalj om någon vill veta mer.

I detta arbete har vi fått mycket hjälp och vägledning av vår mentor, Gordon Meland. Vi kvalitetsdiplomeras också årligen inom vår vårdkoncern, Praktikertjänst.

Delegering

Vårt delegerade arbetssätt har inneburit den största enskilda kvalitetsutveckling/säkring vi har infört.

För drygt 20 år sedan började vi som då jobbade ihop, Magnus och Irene (vi började redan 1980) att utbilda varandra i de arbetsmoment som vanligtvis utförs av tandläkare respektive tandsköterska.

Eftersom fyra ögon ser mer än två och vi båda blev mer och mer kunniga inom hela arbetsfältet utvecklade vi varandras kunnande i snabb takt.

Att vi ständigt skall utvecklas som människor och inom yrket är vår filosofi även på senare år då teamet vuxit med nya härliga medarbetare, Anneli, Caroline, Maria, Lisa, Mimmi, Gabriella, Emma och Zandra.