Addera

Du är just nu på en Adderamottagning - läs mer här nedan vad det innebär för dig!

Engagemang

På en Adderamottagning lägger vi extra fokus på dig som patient. Vi är särskilt utbildade i omhändertagande och bemötande, inte bara gentemot våra patienter utan också gentemot varandra. På en Adderamottagning har de anställda gemensamt bestämt sig för arbeta särskilt med mjuka värden och skapa en lugn och trivsam miljö. Vårt mål är att ge dig friska tänder, professionell vård och skapa ett tryggt förtroende.

Delaktighet

På en Adderamottagning välkomnar vi din delaktighet. Dina åsikter är viktiga för oss. Har du önskemål om din vård, eller funderingar kring hur du skulle vilja ha det? Berätta, så försöker vi tillmötesgå dig.

Långsiktighet

För att kunna hålla dina framtida tandvårdskostnader nere erbjuder vi vård med ett varaktigt värde. Vi föreslår också förebyggande vård för att undvika akuta besvär.

Så här jobbar vi

På en Adderamottagning har alla i tandvårdsteamet kunskap om dina tänder och är delaktiga i din behandling.

Visste du att…

  • tandvård är avgiftsfri för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 19. I Västra Götaland är det t.o.m 24 år.
  • vi arbetar kontinuerligt med patientkvalitét och säkerhet.
  • Praktikertjänst har Sveriges mest nöjda kunder enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex