Försäkring och garanti

Här kan läsa mer om vad som gäller för försäkringar och garantier.

Försäkring

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 1 års garanti på fyllningar.

Vi ger 3 års garanti på fast tandburen protetik och implantat som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Garantin gäller inte om- Protesen utförts med immediatteknik- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om- Protesen utsatts för yttre våld.

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.