Tandvårdsstödet

Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget. Det kan maximalt sparas i 2 år och uppgå maximalt till 300 kronor eller 600 kronor, beroende på din ålder.

Från och med de året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen dras automatiskt på din tandvårdsräkning och kan inte hämtas ut i pengar.

Stödet innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck.
Är du 20 – 29 år blir bidraget 300 kronor per år – 600 kronor under två år
Är du 30 – 74 år blir bidraget 150 kronor per år – 300 kronor under två år
Är du 75 år och äldre blir bidraget 300 kronor per år – 600 kronor under två år

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts med 85 procent under förutsättningar att alla arbeten är klara under den aktuella karensperioden. Kostnader upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen från försäkringskassan baseras på den i förväg bestämda referensprislistan, dvs det ersättningsgrundande priset. Inte all tandvård och inte alla tandgrupper omfattas av ersättningen (som till exempel visdomständer och åtgärder som amalgamsanering eller ren estetisk tandvård ersätts inte). Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.

Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 12 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras.