Mottagningar

                                                                                            Läkarmottagning
                                                                                     Astma och KOLmottagning
                                                                                         Diabetesmottagning
                                                                                        Hypertonimottagning
                                                                                         Demensmottagning
                                                                                         Samtalsmottagning
                                                                                          Tobaksavvänjning
                                                                                    Undersköterskemottagning
                                                                                         Provtagningsenhet
                                                                                      Fotterapeutmottagning