Behandlingar

Här hittar du mer information om behandlingarna vi erbjuder.

 • Akutbehandling
 • Bettskena
 • Fyllning/lagning av tand
 • Hygienistbehandling
 • Implantat
 • Kronor och broar
 • Proteser
 • Rotfyllning
 • Tandblekning
 • Tandlossning, parodontit
 • Undersökning

Akutbehandling

Om du får akuta besvär, en tand som har gått sönder, tandvärk eller något annat problem hjälper vi dig så fort vi kan, oftast samma dag. Ring oss så bokar vi en tid åt dig!

Bettskena

Bettskena är en plastskena som framställs individuellt av tandläkare och tandtekniker för att lindra symptomen vid tandpressning och tandgnissling.

Tandpressning innebär att man biter ihop hårt, antingen på dagen eller natten. Tandgnissling innebär att man gnider underkäkens tänder mot tänderna i överkäken. Det brukar oftast ske i sömnen och då brukar det även låta med ett gnisslande ljud.

Både pressning och gnissling beror ofta på stress. Pressning brukar ge mer besvär än gnissling som kan ge enbart ökat tandslitage. De besvär pressning och även gnissling kan ge är smärta och stelhet i käkarna, svårigheter med att gapa, knäppningar i käklederna och huvudvärk.

Om du pressar på dagen får du hjälp av oss att bli medveten om att du pressar och du kan få ett träningsprogram som hjälper dig att slappna av. Om du pressar eller gnisslar på natten gör vi en bettskena som avlastar tänder, käkmuskulatur och käkleder samt förhindrar tandslitage. 

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med bettskena!

Fyllning/lagning av tand

Fyllning eller lagning av tänderna görs av flera orsaker, tex karies (hål i tänderna) eller frakturer (bit av tand eller gammal fyllning har lossnat).

Då en lagning ska göras måste man göra rent, karies borras bort, gamla fyllningar och ibland även missfärgningar. Hur mycket som borras avgöras av kariesangreppets storlek eller hur stor den gamla fyllningen som tas bort är. Då tanden är fri från karies och gamla fyllningsrester sätts en form på tanden. Man kan sedan välja mellan två olika material. Det vanligaste är komposit, ett plastmaterial som är mjukt då det stoppas in i tanden och sedan blir hårt då det ljushärdas med en lampa med blått ljus i flera omgångar. Då fyllningen är klar putsas den.

Det andra materialet man kan använda vid små hål är glasjonomer. 

Om du vill veta mer om de olika fyllningarna kan du passa på att fråga oss när du kommer.

Hygienistbehandling

Hygienisten jobbar med tandlossnig, tandköttssjukdommar, förebyggande tandvård, blekning och undersökningar. Tandhygienisten och tandläkaren samarbetar givetvis för att du ska få  bästa möjliga omhändertagande.

Implantat

Om du har förlorat en eller flera tänder kan vi ersätta dem med implantat. Först görs en bedömning av hur käkbenskvaliteten är och finns det tillräckligt med bra käkben opererar kirurgen in en eller flera titanskruvar i käken. Efter ca tio veckors läkning opererar han/hon igen, så att skruvarna sticker upp ur tandköttet. En vecka senare tar vi avtryck av bägge käkarna så att teknikern kan göra en krona eller en bro som sätts fast efter ungefär två veckor.

Om du saknar en eller flera tänder och funderar på om detta är en behanling som kan passa dig hjälper vi dig gärna med utredning och behandling.

Kronor och broar

Behandling med krona görs när tanden är så trasig att vi inte kan göra en bra fyllning. Det innebär att tanden borras så den blir konformad. Vi tar avtryck av bägge käkarna och skickar dem till tandteknikern som gör en krona, dvs ett nytt ytterhölje som sedan limmas fast på tanden. Man kan göra kronor i flera material, porslin, metall-porslin eller metall/guld. Det vanligaste idag är porslin som ger ett mycket naturligt utseende.

Om man har en tandlucka, det kan vara en eller flera tänder som saknas, kan man göra en bro. Tandläkaren borrar och tar avtryck och teknikern gör kronor på tänderna kring luckan och fäster en falsk tand mellan dessa. Även broar kan göras i flera material, metall/guld, metall-porslin eller helporslin.

Om du har frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt och diskutera hur vi kan hjälpa just dig med att återställa ditt leende och/eller tuggfunktion.

Proteser

Proteser är löständer som ersätter flera eller alla tänder i en käke.

En protes som ersätter några tänder kallas för en delprotes och har ett gjutet metallskelett täckt med tandköttsliknande plast och har konstgjorda tänder. Protesen fästs med metallklammrar på de kvarvarande tänderna. 

Om man saknar alla tänder i en käke gör man en helprotes i akryl, dvs plast. 

Bägge behandlingarna kräver avtryck av käkar och registrering av käkrelationerna samt ett flertal provning innan protesen är färdig.

Rotfyllning

En rotfyllning behöver göras när pulpan (tandnerven) blivit infekterad. Om pulpan blir infekterad kan inte kroppens försvar skydda mot bakterier.

Rotfyllningen innebär att man gör rent tandens rotkanaler från vävnadsrester och bakterier. Efter läkning fyller man kanalerna med ett gummimaterial. Då tanden är rotfylld måste man antingen göra en fyllning eller krona för att återställa tandens ursprungliga form.

Du kan känna visst obehag efter behandlingen men det brukar försvinna efter någon dag.

För mer information om rotfyllning, välkommen att kontakta oss!

Tandblekning

Blekning är en vanlig behandling idag, här på mottagningen erjuder vi hemblekning.

För att kunna bleka tänderna hemma måste vi göra modeller av dina tänder för att kunna tillverka en plastskena. Du lägger ett blekmedel i skenan och fäster den på tänderna. Den ska sitta minst fyra timmar, gärna över natten. Det är viktigt att borsta tänderna noga samt göra rent mellan dem före varje behandling.

Du kallas till kontroll på kliniken för att bedömma resultatet efter avslutad behandling. Använd en tandkräm med extra fluor till dina tänder för att bibehålla slutresultatet.

Man kan uppleva ökad känslighet i sina tänder, ilningar, under en kort period efter genomförd behandling. Om du får ihållande besvär ska du kontakta oss.

Boka en tid om du har frågor om tandblekning eller har bestämt dig för att bleka tänderna, så hjälper vi dig.

Tandlossning, parodontit

Tandlossning är oftast en långsam, smygande sjukdom som inte ger så stora besvär i början. Sjukdommen innebär att tänderna förlorar sitt fäste och benet som håller dem fast bryts gradvis ned. Symptomen är att tandköttet är lättblödande och tandläkaren/tandhygienisten hittar fördjupade tandköttsfickor runt en eller flera tänder vid undersökningen. Om sjukdommen inte behandlas blir tänderna rörliga och ömmande och till slut lossnar de. Bristande munhygien, mycket tandsten, rökning och ärftliga faktorer är alla bidragande orsaker till sjukdommen. Behandlingen går ut på att få det så rent som möjligt i munnen. Man får träffa en hygienist, i början ofta och sedan, om man sköter sin dagliga munhygien och sjukdommen stannar upp kan det räcka med ett besök var 6:e månad. 

Blödande tandkött beror på inflammation i tandköttet för att tänderna inte är helt rena. Det är viktigt att borsta nogrannt och göra rent mellan tänderna varje dag för att förebygga och bli av med eventuell inflammation. Bakteriebeläggningar, plack, kan bli hård tandsten. Den måste tas bort av hygienist eller tandläkare.

Undersökning

Undersökning hos tandläkare eller tandhygienist bör du göra regelbundet. Hur ofta du behöver gå beror på hur stora problem du har med dina tänder. Det vanligaste är att man gör en undersökning per år.

Vid undersökningen tas det röntgenbilder och munhålan och tänderna gås igenom för att upptäcka hål, tandlossning eller andra sjukdommar. Utifrån det vi hittar lägger vi och du tillsammans upp en individuell behandlingsplan för dig.

De vanligaste problemen är karies, dvs hål i tänderna, tandköttsinflammation och tandlossning. Det är viktigt att upptäcka detta i tid så att rätt behandling kan sättas in.

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt inför en tandläkarundersökning förutom att det såklart är bra om du har borstat tänderna lite extra noggrant.

Om du tar mediciner är det bra om du tar med dig en aktuell lista över dem till tandläkaren eller till hygienisten.