Priser

 

Här hittar du vår fullständiga prislista

Din kostnad är beroende på om du har något tandvårdsbidrag att ut och hur hög karens du har.

Behandling 

 Mitt pris        Referenspris

Undersökning

 990  885

Tvåytorsfyllning

1475 1175

Treytorsfyllning

 1775 1565

Krona

6910  5910

Tandvårdsbidrag

Det råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos våra tandvårdsmottagningar kan variera något. Men oavsett pris så har du alltid ett tandvårdsbidrag du kan nyttja.

Om du är i åldersgruppen 24-29 år eller äldre än 65 år får du ett bidrag på 600 kronor varje år. Om du är mellan 30 till 64 år så har du rätt till 300 kronor per år.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.