Att välja lagning

Fyllning, inlägg eller krona? Hur man väljer att laga hålet beror på hur stort hålet är.Om hålet är litet är en fyllning (till exempel med komposit) oftast det rätta valet. Är hålet större, och dessutom går ner mellan tänderna, är ett inlägg många gånger ett bättre val.

I de fall hålet är så stort att sidoväggarna är för tunna för att kunna bära en fyllning eller ett inlägg, väljer tandläkare oftast att göra en krona. Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan tandläkaren förlänga tanden med ett stift, eller pelare som det också kallas. Stiftet sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan en krona sedan fästas. Alla behandlingar hos tandläkaren går att utföra smärtfritt!

Lagningars hållbarhet

Lagningars hållbarhet varierar kraftigt, bland annat beroende på hur lagningen gjorts och hur du sköter dina tänder.

Hur mycket som är kvar av den ursprungliga tanden och framtida förväntad belastning är avgörande faktorer för en bedömning av hållbarhet. Material och behandlingar utvecklas och förbättras hela tiden. Detta är en av orsakerna till att lagningar kan hålla olika länge. Individuella variationer förekommer naturligtvis också. Är du till exempel rökare missfärgas kompositfyllningar lättare.

Det är vanligt med lagningar, inlägg och kronor som är över tjugo år gamla. En del lagningar håller kortare tid än beräknat. Ibland kan amalgam- och kompositfyllningar behöva göras om redan efter något eller några år.

Med åldern ökar också risken för sprickbildning i tänderna. Tänderna blir också skörare. Den första fyllningen håller vanligtvis länge, men behöver den göras om blir hållbarheten ofta kortare. Man brukar säga att tandvård föder tandvård. Att sköta om sin mun och regelbundet besöka tandläkaren är givetvis avgörande för lagningars livslängd.

Hög belastning

Flera gånger om dagen attackeras munhålan av hårda, kalla, varma och vassa föremål – vanligtvis mat. Ibland är det blött, andra gånger torrt. Dessutom anfaller miljontals bakterier ständigt tänderna och slemhinnorna. Trots den tuffa miljön håller dagens moderna behandlingar oftast mycket bra.

Många människor gnisslar tänderna på nätterna. Detta kan innebära en mycket hög belastning på tänderna. En del saknar kanske någon eller några tänder, vilket innebär att belastningen ökar på de kvarvarande.

Hållbarhetstider för lagningar

Nedan ser du ungefärliga hållbarhetstider för olika lagningar, enligt vetenskapliga undersökningar. Observera att de kan hålla mycket längre och ibland kortare!

  • Amalgamfyllningar – cirka 10 år
  • Kompositfyllningar – cirka 8 år
  • Guldinlägg – över 15 år
  • Keramiska inlägg – över 10 år
  • Kronor – över 15 år

Påfrestningen är ofta större längre in i munnen. Därför är det ganska vanligt, som här, att kindtänderna (till vänster) har störst fyllningar.

Den mörka färgen beror främst på att det tidigare har varit en amalgamfyllning i tanden. Nu är den, sedan sex år tillbaka, ersatt med en komposit. I mitten är en tio år gammal krona och höger om den en fem år gammal komposit.

Hållbarhet och prognos försämras i detta fall av det faktum att patienten pressar tänder nattetid. Rökning missfärgar dessutom kompositerna.