Vår filosofi

Vården

Vårt mål är att erbjuda en optimal vård, såväl avseende omhändertagande som teknisk kvalitet. Vi skall sträva efter att förmedla våra kunskaper till patienterna så att de därmed får möjlighet att själva prioritera och efterfråga en högkvalitativ tandvård som baseras på det livslånga behovet.

Teamet

Teamet består av olika individer som alla med sina speciella egenskaper och erfarenheter bidrar till praktikens goda resultat. Teamet är:

  • väl sammansvetsat
  • kompetentmotiverat
  • flexibelt och initiativrikt
  • kvalitetsmedvetet

Marknadsföring

Genom en totalsyn på patientomhändertagandet, får vi positiva, engagerade patienter som i sin tur med glädje berättar för oss och rekommenderar oss bland sina vänner.

Kompetensutveckling

För att även i framtiden kunna erbjuda en högkvalitativ tandvård, sker en kontinuerlig vidareutbildning. Hela teamets kompetens skall tas tillvara och utvecklas och förädlas. Detta ökar arbetsglädjen och yrkesstoltheten.

Ledarskap

Genom tydliga mål och en genomtänkt helhetssyn, skall teamet ytterligare svetsas samma. Personalens initiativ och engagemang skall uppmuntras. Genom att alla arbetar mot samma mål skapar vi samhörighet, trivsel och en framgångsrik mottagning.