Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 19 år.

Vi tar emot barn från 2 års ålder, då för ett hälsosamtal med tandsköterska eller tandhygienist.

Från 3 års ålder börjar vi undersöka barnens tänder. Vi tittar efter hål och pratar om kost och tandborstningsvanor. Det är viktigt att en tandläkare kontinuerligt följer barnets tandutveckling för att i tid kunna bedöma om tandställning kommer att behövas.

Om barnet har behov av tandställning kommer en remiss skickas till en specialisttandläkare i tandreglering. Vi tar även kontakt med specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård om behov uppkommer.