Proteser

En protes kan ersätta några enstaka eller alla tänder i en käke. En protes kan vara utformad för temporär användning eller som ett permanent alternativ. Proteser är avtagbara och upplevs därmed ofta som lite rörliga trots goda förankringselement.