Vi som jobbar här

Det är oss du möter när du kommer till mottagningen. Vi samarbetar även med specialister inom kirurgi för implantatbehandling samt akuttandvård.

Sanne Rülf Edmark

Leg. Tandläkare

Emmie Gustafsson

Tandsköterska