Ekonomi


Betalsätt
Hos oss har du möjlighet till kortbetalning, faktura eller delbetalning. Läs gärna mer om fakturatjänsten och delbetalning via Walley här.

Kostnadsförslag
Den totala kostnaden för din tandvård beror på vilka behandlingar det gäller och svårighetsgraden på dessa. I samband med undersökning kan du få behandlingsförslag samt kostnadsförslag av oss, anpassade efter just dina behov. Naturligtvis har du möjlighet att nyttja tandvårdsstöd hos oss, enligt nedan.

Tandvårdsstöd
Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan. Detta innebär att barn och ungdomar får tandvård kostnadsfritt till och med det år de fyller 23 år. Över denna ålder får man som patient ta del av följande tandvårdsstöd:

Statligt tandvårdsstöd:

  • Allmänt tandvårdsbidrag: Om du är 24-29 år eller minst 65 år är bidraget 600 kr/år. Är du 30-64 år är bidraget 300 kr/år.

  • Särskilt tandvårdsbidrag: Om du har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa är bidraget 600 kr/halvår.

  • Högkostnadsskydd: Du får ersättning för 50 % av kostnader som överstiger 3 000 kr. Du ersätts med 85 % av kostnader som överstiger 15 000 kr.

Landstingets tandvårdsstöd:

Landstingets tandvårdsstöd ges till dig som t.ex. har vissa funktionsnedsättningar, ett stort behov av omvårdnad, behöver tandvård som ett led i din sjukdomsbehandling eller om du är extremt tandvårdsrädd. I dessa fall blir kostnaden för tandvårdsbesöket densamma som för ett vanligt sjukvårdsbesök. Då ingår den även i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

För mer information om tandvårdsstöden får du gärna besöka Försäkringskassans hemsida.