Tandvård

Här på Tandvårdsgruppen S:t Göran erbjuder vi barn-, vuxen- och familjetandvård. Vi är anslutna till Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet. Inför behandlingar lämnar vi ett skriftligt kostnadsförslag på den överenskomna behandlingen.

Barntandvård

Barntandvård

Det är du som bestämmer

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård upp till 23 år. Denna valfrihet styrs av Lagen om valfrihet (LOV). Detta innebär att du som förälder själv väljer vem du önskar som tandläkare till ditt eller dina barn. Tandvården är avgiftsfri och betalas av Region Skåne både för privat och offentlig tandvård. Du får en unik möjlighet att gå till samma klinik med hela din familj. Vi arbetar för att ge ditt barn en bra och trygg tandvård. Genom att skapa en långsiktig relation ger vi ditt barn de bästa förutsättningarna för en god munhälsa genom hela livet. Om du vill att ditt/dina barn skall gå till oss kan du ringa eller maila till mottagningen så hjälper vi dig att fylla i blanketten för vårdval. Du kan även välja oss genom att logga in på 1177 och göra ditt vårdval där.

Flicka med skateboard i solljus

Vuxentandvård

Vuxentandvård

Gör ett medvetet val

Vår vision är att du skall kunna känna gläjde över dina tänder genom hela livet. Friska tänder skapar nämligen livskvalité. Vi arbetar aktivt med förebyggande tandvård och individuella behandlingsplaner för att du skall kunna få friska tänder och så bra munhälsa som möjligt.

Vi har en lång och bred erfarenhet av vuxentandvård och arbetar aktivt enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. På så sätt erbjuder vi alltid dig den bästa tandvården. Vi kan erbjuda allt från enklare behandlingar till avancerade implantatbehandlingar. Tillsammans med våra tandtekniker i huset ger vi dig optimala förutsättningar för en bra behandling. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i behandlingsstolen. Vi tar oss tid att lyssna på dina önskemål och sätter sedan upp en individuell behandlingsplan utifrån detta. På så sätt skapar vi friska tänder.

Kvinna som skrattar vid vattnet

Familjetandvård

Familjetandvård

Skaffa en egen familjetandläkare

Du får en unik möjlighet att gå till samma klinik med hela din familj. På så sätt skapar vi en mycket värdefull relation och trygghet både för dig och din familj. Givetvis är det avgiftsfritt för barn och ungdomar. Vid behov samarbetar vi med specialister för att kunna ge hela familjen det bästa omhändertagandet.

För oss är det viktigt att skapa en långsiktig relation baserad på trygghet och kvalité. Till oss skall hela familjen känna sig välkommen. Vi arbetar utifrån alla familjemedlemmars olika tandvårdsbehov. Tillsammans skapar vi sedan en individuell behandlingsplan. På så sätt ger vi alla familjemedlemmar förutsättningar att kunna känna glädje för sina tänder genom hela livet.

Familjetandvård

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Vi är anslutna till Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet. Inför behandlingar lämnar vi ett skriftligt kostnadsförslag på den överenskomna behandlingen. Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det gäller alla vuxna som inte längre omfattas av den avgiftsfria barn och ungdomstandvården. Tandvård är gratis för barn och ungdomar.

Stödet består av:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett särskilt tandvårdsbidrag
  • ett högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. Du står själv för tandvårdskostnader som sammanlagt blir 3.000 kronor enligt referensprislistan. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kr enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kr enligt referensprislistan

Ersättningsperiod

  • Högkostnadsskyddet beräknas under 12 månader
  • Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.