Akut tandvård

Tack vare vårt arbete med förebyggande tandvård minskar de akuta besöken stadigt. Trots det händer det att man råkar ut för en olycka, en tand eller flera kanske går sönder, en fyllning lossnar, tandvärk uppkommer. Då är det viktigt att kontakta oss och boka ett akutbesök (0300-17373).

Vårt främsta mål vid ett akutbesök är att hjälpa våra patienter att bli av med eventuell tandvärk och smärta samt att förebygga risken för mer skada. Därefter påbörjar vi vanligtvis behandlingen och bokar sedan upp ny tid för fortsatt omhändertagande av skadan eller sjukdomen.

En akutbehandling kostar normalt 700-1 000 kronor, i mer komplicerade fall kan kostnaden för akutbesöket bli högre men då diskuterar vi med dig.

I de fall vi kan färdigbehandla problemet vid samma besök följer kostnaden vår normala prislista.

När du inte får tag i oss

Om du inte får tag i oss kan du i första hand söka kollegorna på samma praktik.
Annars kontaktar du:

Tandvårdshuset
Kba helger 9-15 0300-800001

Tandvårdsakuten
Engelbrektsgatan 34 C
411 37 Göteborg
Tel: 031 16 54 49
8.00-17.00 vardagar
8.00-16.00 helgdagar

Folktandvården Akut
Odinsgatan 10
411 03 GÖTEBORG
Tel: 031 80 78 00
8.00-20.00 vardagar
8.00-14.00/16.00 helgdagar

Om du är patient hos oss

Om du är patient hos oss och det är mycket akut kan du prova att kontakta Anki Lister 0704-410591 (lämna meddelande om hon inte är tillgänglig).