Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkringen 2008
Den 1 juli 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Detta innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård eller till abonnemangstandvård.

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet. Den nya försäkringen innebär också att du som patienten kommer att ha möjlighet att få bättre information om din tandhälsa och jämföra priser.

Du som patient ska få skriftliga prisuppgifter. Försäkringskassan ska utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård på Internet som ska göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika tandläkare. Du ska få information om sin tandhälsa genom undersökningsprotokoll och behandlingsplan.

Referenspriserna ska fungera som jämförelsepriser och ge dig vägledning om prissättningen i tandvården.

Den nya tandvårdsförsäkringen innebär också flera långsiktiga förbättringar för dig som patient:

Utvecklad statistik ska tas fram för att på nationell nivå följa prisutveckling, tandvårdskostnader och tandvårdskonsumtion. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett tandhälsoregister som ska följa tandhälsan på nationell nivå. Tandvården ska få särskild återkoppling från statistiken för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Det ska finnas ett utvärderingsprogram för tandvårdsreformen, med en kontrollstation efter två år. Detta för att identifiera vilka förändringar och förbättringar som behövs. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har uppgiften att årligen lämna underlag och vid behov förslag om nya referenspriser och ändrade kriterier för ersättningsberättigande tandvård till regeringen. Socialstyrelsens kunskapsstyrning av tandvården ska bli mer aktiv genom nationella riktlinjer för vad som är god tandvård. Försäkringskassans administration och kontroll effektiviseras.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.