Barnavårdscentral

På barnhälsovården erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Vi erbjuder:

  • Regelbundna och individanpassade kontroller av utveckling och tillväxt
  • Vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • Samtal och rådgivning
  • Föräldragrupper och spädbarnsmassage

Vi arbetar enligt barnhälsovårdens nationella program.