Diabetesmottagning

Mottagningen vänder sig till dig som har diabetes eller förstadium till detta. Här träffar du specialistutbildad diabetessköterska. Du blir kallad till regelbundna kontroller där syftet är att du själv ska lära dig att hantera din sjukdom och därigenom minska risken för komplikationer.

Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Regelbundna diabeteskontroller
  • Utskrivning av blodsockerapparat för egenkontroll vid behov