Arbetsterapi

Arbetsterapeuten bedömer och rehabiliterar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid exempelvis skada, sjukdom eller stress. Syftet är att öka självständigheten i vardagsaktiviteter som du behöver och/eller vill göra.

Vi hjälper dig

Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa till med:

  • Handrehabilitering – behandling och träning vid olika handsjukdomar och handskador
  • Träning i vardagliga aktiviteter
  • Stöd att skapa struktur och balans i vardagen
  • Ergonomiska råd
  • Anpassning av hemmiljö, vid behov bostadsanpassningsintyg
  • Förskrivning av hjälpmedel

Besök hos arbetsterapeut sker på mottagningen eller vid behov i det egna hemmet.