Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss! Ring för att boka tid.

Vaccination utfällbar lista

Covid-19

Rekommendationer från och med 1 mars 2023:

Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19:

 • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på SÄBO (särskilda boende för äldre) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
 • Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Influensa

Vem bör vaccineras?

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
  • nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes typ 1 och 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Kostnad

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Boka tid

Du kan själv boka tid på 1177.se eller komma på någon av våra tider för drop-in.

Drop-in: måndag till fredag, klockan 11:00-16:00.

TBE

TBE är ett virus som sprids via fästingar och kan orsaka hjärninflammation. Vi erbjuder TBE-vaccin. Rekommenderas till dig som bor och vistas i områden med smittrisk.