Barnavårdscentral

På BVC träffar vi barnet från nyfödd tills barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Vi arbetar enligt barnhälsovårdens nationella program. De flesta besök sker på BVC men vid vissa besök kommer vi hem till familjen.

På BVC handlar det bland annat om detta:

  • Stöd och råd
  • Barnets utveckling följs
  • Hälsoundersökning
  • Barnet vägs och mäts
  • Vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • Föräldrastöd i grupp
  • Information

BVC kan tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdomar och funktionsvariationer hos barn. Barnet och du kan få hjälp och stöd tidigt. Som förälder känner du bäst ditt barn och vet hur barnet är hemma, på förskolan och tillsammans med kompisar. Är du bekymrad över något som gäller barnets utveckling eller beteende är det bra att prata med BVC.

På BVC träffar ni en barnsjuksköterska och vid vissa besök även en allmänläkare. Besöken är frivilliga. Alla föräldrar är välkomna.