Vår verksamhet

Vi hjälper dig med alla typer av sjukdomar eller besvär och vid behov av specialistvård remitterar vi dig vidare. Ring till oss för rådgivning eller tidbokning.

Telefon: 013-482 05 02

Barnavårdscentral

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Barnavårdscentral

På BVC träffar vi barnet från nyfödd tills barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Vi arbetar enligt barnhälsovårdens nationella program. De flesta besök sker på BVC men vid vissa besök kommer vi hem till familjen.

Mer information om BVC

Läkare

image872lk.png

Läkare

Våra läkare är specialister i allmänmedicin. De hjälper dig med undersökning och behandling av allt från akuta, lättare åkommor som till exempel infektioner, halsont, onda öron och sårskador till kroniska och svårare sjukdomstillstånd som diabetes, hjärtsjukdom, KOL med mera.

Distriktssköterskor

AdobeStock_231843788.jpeg

Distriktssköterskor

Trädgårdstorgets vårdcentrals distriktssköterskor har specialistkompetens inom diabetes och astma/KOL och hjälper dig även med till exempel såromläggningar, inkontinens eller allmän rådgivning. Vi erbjuder även rökavvänjningsgrupper.

Dietist

ella-olsson-KPDbRyFOTnE-unsplash.jpg

Dietist

Hos vår dietist får du råd kring kost och matvanor vid olika sjukdomstillstånd som till exempel födoämnesöverkänslighet, mag-tarmsjukdom, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Samtalsterapi (KBT)

AdobeStock_483091142.jpeg

Samtalsterapi (KBT)

Våra samtalsterapeuter har lång och gedigen erfarenhet av KBT-behandling. Prata med din läkare eller sköterska om du har frågor om KBT-behandling.