Sjuksköterskor

Våra sjuksköterskor/distriktssköterskor står för bland annat:

  • Blodtrycksmätning
  • Borttagning av stygn
  • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
  • Injektioner och vaccinationer
  • Katetervård
  • Kost- och hälsorådgivning
  • Bedömning och omläggning av sår
  • Bedömning av hudsjukdomar och hudinfektioner
  • Bedömning av lätta infektioner i ögon, öron & näsa

Behandlingar

Bild: Astma/Allergi/KOL

Astma / Allergi / KOL

Vi mäter lungfunktionen för diagnos, utreder allergier, följer upp insatt behandling och informerar dig om din sjukdom och hur du själv kan påverka din hälsa. Du kan även få stöd vid tobaksavvänjning.

Bild: Diabetes

Diabetes

Vi tar hand om dig som har diabetes. Vi genomför regelbundna kontroller, utvärderar och anpassar din behandling samt ger dig råd om hur du själv kan förbättra din hälsa.

Bild: Blodtryck

Blodtryck

Vi tar hand om dig med högt blodtryck eller annan hjärt- och kärlssjukdom. Vi gör årliga hälsokontroller där vi mäter ditt blodtryck, tar EKG samt blodprover. Vi utvärderar din behandling.

Bild: Inkontinens

Inkontinens

Vi tar hand om dig med läckage från urinblåsan eller tarm. Vi gör en basal utredning och bedömning av din inkontinens, hjälper till med träningsprogram samt förskriver och provar ut hjälpmedel.

Våra sjuksköterskor

Bild: Malin Hansson

Malin Hansson

Distrikt / BVC / Inkontinens

Bild: Elisabeth Mörk

Elisabeth Mörk

Distrikt / BVC / Inkontinens

Bild: Camilla Stenbråten

Camilla Stenbråten

Distrikt / Diabetes

Bild: Karolina Willén

Karolina Willén

Distrikt / Diabetes / Hypertoni

Bild: Lena Johansson

Lena Johansson

Distrikt

Bild: Birgitta Ljungström

Birgitta Ljungström

Sjuksköterska / Astma / KOL

Bild: Mikaela Saltell

Mikaela Saltell

Distrikt / Hypertoni / Hjärta-kärl

Bild: Ann Berg

Ann Berg

Sjuksköterska

Bild: Malin Palmhagen

Malin Palmhagen

Distrikt / BVC

Bild: Christina Augustin

Christina Augustin

Sjuksköterska

Bild: Elin Hognert

Elin Hognert

Distrikt / Diabetes

Bild: Anniken Öhlander

Anniken Öhlander

Sjuksköterska

Bild: Elin Hall

Elin Hall

Sjuksköterska / Astma / KOL

Bild: Mariella Hellström

Mariella Hellström

Distrikt / BVC

Bild: Maria Bern

Maria Bern

Distrikt