Aktuella nyheter

Här kan du se aktuella nyheter

Inga aktuella nyheter.

Du kan läsa tidigare nyheter/information under Nyhetsarkiv

npö

npö.png

Nationell patientöversikt
Vi är nu uppkopplade mot NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient ifrån andra vårdenheter. T.ex. så kommunicerar vissa sjukhus med oss genom NPÖ, så att patientsäkerheten kan bibehållas.

Samtycke
Med ditt samtycke, kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för din vård.

Spärra
Du kan när som helst stå utanför sammanhållen journalföring genom att meddela personalen om detta. Du kan välja att spärra journalen helt eller delar av den.

Vidare information
På 1177 så finns det mer information om vad det innebär att vi som vårdgivare är sammankopplade mot NPÖ.

miljö

iso_14001 redigerad.png

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

fb

fb.jpeg

Insta

Instagram logo.jpeg