Vi är en del av praktikertjänst

2009 startade Vårdcentralen Nordstan som i år fyller 10 år!
Från början var vi en arbetsgrupp på 13 personer som bedrev mottagningen, som nu utökat till 34 st anställda. Tillsammans erbjuder vi dig en fast läkar- och sköterskekontakt med kontinuitet.


Vi är 5 st specialister i allmänmedicin, 6 st ST-läkare och i perioder har vi AT-läkare i tjänst. Våra sköterskor bedriver specialistmottagningar för diabetiker, astma/KOL,
hjärt- och kärlsjuka samt vårdsamordnare för psykisk ohälsa.


Vår Barnavårdscentral tar hand om de allra minsta patienterna och ger stöd och råd till föräldrar. Hjälp och stöd i livets svårare skeden kan du få av av vår samtalsterapeut och psykolog.

Lista dig här