Vår verksamhetMottagningen startade 2009 och från början var vi en arbetsgrupp på 13 personer, som nu utökat till 34 st anställda. Tillsammans erbjuder vi dig en fast läkar- och sköterskekontakt med kontinuitet. 

Vi är 6 st specialister i allmänmedicin, 6 st ST-läkare och i perioder har vi AT-läkare i tjänst.

Våra sköterskor bedriver specialistmottagningar för diabetiker, astma/KOL, hjärt- och kärlsjuka.

Barnavårdscentralens BVC-sköterskor tar hand om de allra minsta patienterna och ger stöd och råd till föräldrar samt följer ditt barn från födseln till skolstart.

Hjälp och stöd i livets svårare skeden kan du få av av vår samtalsterapeut, psykolog och rehabkoordinator som tillsammans är Team Psykisk Hälsa.


Våra mottagningar