Diabetesmottagning

På vår diabetesmottagning arbetar våra två diabetessköterskor, Sara och Ulrika, med stöd av våra sex läkare. Flertalet med diabetes mellitus typ 2 besöker sin distriktsläkare en gång/år. Mellan läkarbesöken träffar du din diabetessköterska en till flera ggr/år, beroende på hur stabil sjukdomen är.

Din diabetessköterska kan hjälpa till med:

  • årliga kontroller av diverse värden för att så långt som möjligt undvika/ tidigt upptäckta komplikationer av diabetessjukdomen
  • behandling och råd angående mediciner vid diabetes som tabletter och insulin
  • utskrivning av hjälpmedel t. ex. blodsockermätare
  • ge kost- och livstilsråd för att underlätta din sjukdom


Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.

Skövdedepån

Hit ringer du för att få leverans av dina stickor till blodsockermätaren efter att du har varit i kontakt med våra diabetssköterskor. Telefonnummer till Skövdedepån: 010-441 31 90