Team psykisk hälsa

Vårt team består av: 

  • Leg. Psykoterapeut med ansvar för samordning av psykisk hälsa och rehabiliteringskoordinering.
  • Samtalsterapeut
  • Psykolog

Vi arbetar med stegvis vård, vilket innebär att behandlingens intensitet anpassas efter vårdbehov.

Vi erbjuder kartläggning av parametrar som ofta påverkar människors psykiska hälsa. Vi genomför bedömningar där vi ger egenvårdsråd, hänvisar till vårdgrannar, bokar tid för behandlingsbedömning/uppstart eller remitterar till specialistpsykiatrin.

Team psykisk hälsa arbetar med kognitiv beteendeterapi på nätet (IKBT).
Vi arbetar även med korttidsbehandling utifrån främst kognitiv beteendeterapi (KBT) i behandling ligger fokus på ett utvalt problemområde. Målet är att du som patient vid avslutad korttidsbehandling ska ha en plan för att arbeta vidare på egen hand mot ett bättre mående.

Att må psykiskt dåligt drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland blir problemen mer långvariga. Ibland fastnar vi i lösningsstrategier som inte fungerar. Ofta förbättras måendet av sig självt.

Mer kunskap, tips på andra strategier eller en professionell kontakt kan vara ett steg mot ett bättre mående.

Du kan söka hit genom remiss från din läkare på vårdcentralen eller genom egenremiss. 

Klicka på bilden nedan för information av KBT på nätet:

 

 <<< Föregående sida