Sjuksköterskemottagning

Förutom olika specialistmottagningar bedriver våra sjuksköterskor också "vanlig" sköterskemottagning. Bedömning av akuta sjukdomstillstånd och skador dominerar men också uppföljning och kontroll av blodtryck är också vanligt. Dessutom såromläggningar och borttagande av stygn efter operationer. Alla våra åtta sjuksköterskor deltar i detta arbete.