Hemsjukvård

Västervårdens hemsjukvård bedrivs i samarbete med VM Hälsa och sjukvård sedan 2020-05-11.

Om du eller din anhörig är inskriven i Västervårdens hemsjukvård och har frågor vänder ni er till VM Hälsa och sjukvård.

Om du eller din anhörige inte är inskriven i hemsjukvården och har frågor finns det information om Vård i hemmet på 1177 hemsida.
Ni kan också vända er till oss på Västervården. Telefonnummer 08-87 92 12.