Avgifter

Avgifter

Läkarbesök                                                                200 kr 
Sjuksköterskebesök                                                100 kr 
Arbetsterapeut                                                        100 kr 
Psykolog/kurator                                                     100 kr 
Provtagning                                                               100 kr 
Hälsosamtal för 40-åringar                                   Gratis 
Receptförnyelse                                                       Gratis 
Rådgivning                                                                 Gratis 

 

Vid distansbesök via Mitt PTJ eller telefon utgår samma avgift som vid ett fysiskt besök. Avgiftsfria besök för patienter under 20 år respektive över 85 år, gäller dock ej uteblivet besök. 

Omboka eller avboka ditt besök senast 24 timmar innan, då betalar du en avgift. Uteblir du från ditt besök betalar du dubbel avgift. Avgift för uteblivet besök ingår inte i frikortet. 

 

Vanliga intyg 

Intyg till Försäkringskassan- Gratis 
sjukpenning, föräldrapenning  
 
Golfbil, Färdtjänst, God man                                        300 kr 
Parkeringstillstånd för handikappade 
Intyg för utebliven resa vid sjukdom 

 

Körkortsintyg, högre behörighet                               800 kr  

 

Övriga intyg                                                                      300 kr och uppåt 

 

För vaccinationer, var god se fliken.