Mottagningar

Viktoriakliniken är en vårdcentral i Vårdval Halland, med drygt 12 500 listade individer och 37 medarbetare.

Vi har läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och provtagning/laboratorium på två arbetsställen. Vi har fysioterapeuter, arbetsterapeut som också coachar i mindfulness, samtalsmottagning, rehabsamordnare, BVC (barnavårdscentral). Vi har också Diabetesmottagning, Luftvägsmottagning för KOL- och astmapatienter och Vaccinationsmottagning. Vår rehabsamordnare är ett stöd i sjukskrivningsärenden. Våra medicinska sekreterare bemannar reception, skriver journaler, fakturerar, gör månadsrapporter.
Viktoriakliniken är en del av Praktikertjänst.

Viktoriakliniken Nissan – Viktoriagatan 1

På Viktoriagatan 1 har vi läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och provtagning/lab. Här ligger också vår arbetsterapimottagning och samtalsmottagning. Här finns diabetesmottagning, luftvägsmottagning och vaccinationsmottagning. Våra medicinska sekreterare har sin bas här.

Viktoriakliniken Nissan – Kungsgatan 13

På Kungsgatan 13 ligger vår fysioterapimottagning samt BVC (barnavårdscentral)

Viktoriakliniken Nissan kontaktar du:

Viktoriakliniken Söndrum - Jutaplatsen 2

På Jutaplatsen 2 ligger vår andra läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och provtagning/laboratorium. Här finns också diabetesmottagning och luftvägsmottagning

Viktoriakliniken Söndrum kontaktar du: