BVC Viktoria

Viktoriaklinikens BVC finns på Viktoriakliniken Nissan på Kungsgatan 13. Vi BVC-sköterskor är Lotta Agvall och Carina Johansson. Vi har specialkompetens och mångårig erfarenhet av barn.

BVC

Bild: Lotta

Lotta Agvall

Bild: Carina

Carina Johansson

Vi bedriver BVC-verksamhet enligt det basprogram som finns samt de riktlinjer som utarbetats av Socialstyrelsen. Vi följer ert barns utveckling från födseln till skolstarten, vilket innebär att vi kostnadsfritt erbjuder hälsoundersökning, vaccination och hälsorådgivning/upplysning.

Vid olika åldrar kallas ert barn till läkare för hälsokontroll. Det sker genom tidsbeställning efter överenskommelse.

Vid behov skickas remiss för vidare utredning och/eller behandling hos olika specialister.

Både vid hembesök och vid besök på barnavårdscentralen har ni möjlighet att få hjälp med problem som kan uppstå kring ert barn. Ni är alltid välkomna att prata med oss om oro, funderingar och glädjeämnen som ni upplever tillsammans med ert barn. Dessutom tillhandahåller vi föräldragruppsverksamhet samt psykologisk rådgivning.

Även om ni inte bor i omedelbar närhet till vår BVC-mottagning är ni hjärtligt välkomna att lista ert barn hos oss. Är ni turister i vår stad är ni också hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss!

Föräldragrupp

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragruppsverksamhet. Varje grupp träffas vid flera tillfällen under barnets första levnadsår. Teman som vaccinationer, kost, föräldrarollen, infektioner, språkutveckling, sömn, trafiksäkerhet, olycksfall i hemmet, tandhälsa samt trots- och gränssättning behandlas. Ni får vid dessa tillfällen råd och information från barnhälsovårdspersonalen samt möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Vi tillhandahåller även kostnadsfri kurs i spädbarnsmassage. Under kursen lär ni er hur ni kan ge ert barn massage med utgångspunkt från Vimala McClures teknik och Ni får handledning i hur massagen kan anpassas till barnets och era behov. Både pappor och mammor är välkomna!

BVC-psykolog

BVC-psykolog

Bild: Anna

Anna Fredmar Rosén

Jag är BVC-psykolog på BVC Viktoria och heter Anna Fredmar Rosén.

Som psykolog kan jag hjälpa till vid frågor och funderingar gällande ert barns utveckling, osäkerhet i uppfostringsfrågor, problem i familjen som kan påverka barnet med mera. Problemen behöver inte vara stora eller allvarliga.

Kontakt

BVC Viktoria håller till på Viktoriakliniken Nissan, Kungsgatan 13.

BVC kontaktar du:

 • Via vår digitala ingång Mitt PTJ.
  Öppet för att skapa ärenden hela dygnet.
  Använd formulär “BVC (Barnavårdscentral), önskemål om kontakt”

  Chatten är bemannad och vi svarar på ärenden:
  Måndag-torsdag 08:00-15:00
  Fredag 08:00-11:45
 • Via telefon 035-136500 (återuppringningssystem).

BVC-psykolog kontaktar du via BVC-sköterskorna