Dietist

Viktoriakliniken och de andra vårdcentralerna inom Vårdval Halland har inga egna dietister. Däremot kan vi remittera till dietister vid Rehabiliteringskliniken på Hallands Sjukhus.

Det är vissa listade sjukdomar och tillstånd där remiss kan skrivas.

Remiss får skrivas av läkare, distriktssköterska, BVC-sjuksköterska eller legitimerad rehabpersonal.