Hälsosamtal

Hälsosamtal för 40-åringar

Viktoriakliniken Nissan/Söndrum bjuder in dig som fyller 40 år till ett kostnadsfritt hälsosamtal. Vi som arbetar med detta är:

Medarbetare Hälsosamtal

Bild: Laila Raaum

Laila Raaum

DSK Viktoriakliniken Nissan

Bild: Stina Johansson

Stina Johansson

DSK Viktoriakliniken Nissan

Bild: Tina Frilander

Tina Frilander

DSK Viktoriakliniken Söndrum

Målet med hälsosamtalet är att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Oavsett om du känner dig frisk eller har en sjukdom så kan hälsosamtalet vara värdefullt.  

Så här går det till: 

Du får en inbjudan till en provtagningstid + information hemskickad.  
När du tackat ja till hälsosamtalet kommer du att få svara på frågor om din hälsa. Du hittar frågorna och information i ett personligt meddelande när du loggar in på 1177.se 
Du lämnar blodprov på vårdcentralen på din provtagningstid senast 1 v före hälsosamtalet. Du ska vara fastande. 
Du har hälsosamtalet med utbildad samtalsledare på din vårdcentral. Besöket tar ca 60 min. 
Du väljer själv om du önskar råd och stöd till förändring.