Luftvägsmottagning

Du som har KOL eller astma, eller utreds för sådana sjukdomar, kan få råd och stöd av våra specialutbildade luftvägssköterskor (Astma-KOL-sköterskor. På Viktoriakliniken Nissan arbetar Laila Raaum, på Viktoriakliniken Söndrum arbetar Tina Frilander.

Personal

Bild: Laila

Laila Raaum

Bild: Tina

Tina Frilander

Vi arbetar tillsammans med klinikens läkare för att ge dig den kunskap och handledning som behövs för att du ska ta kontroll över din sjukdom och förebygga försämringsepisoder

Vi träffar alltid dig som har en nydebuterad KOL. Vi träffar också vissa astmatiker

Vi hjälper även till med uppföljning av medicinsk behandling, kontroll att du använder din inhalator rätt, och KOL-skola där du får lära dig hur du lever med din sjukdom och bäst hanterar ditt dagliga liv.

Vi gör också lungfunktionsundersökningar (spirometri), som en del i utredningen av luftvägssymtom.

Viktoriakliniken är ansluten till Luftvägsregistret.

Kontakt

Laila Raaum arbetar på Viktoriakliniken Nissan på Viktoriagatan 1. Henne kontaktar du:

  • Via vår digitala ingång Mitt PTJ
    Öppet för att skapa ärenden hela dygnet.

Använd formulär “Boka tid till sjuksköterska eller distriktssköterska”

Chatten är bemannad och vi svarar på ärenden:
Måndag-torsdag 08:00-15:00
Fredag 08:00-11:45

  • Via telefon 035-136500 (återuppringningssystem)

Tina Frölander arbetar på Viktoriakliniken Söndrum på Jutaplatsen 2. Henne kontaktar du:

Använd formulär “Boka tid till sjuksköterska eller distriktssköterska”

Chatten är bemannad och vi svarar på ärenden:
Måndag-torsdag 08:00-15:00
Fredag 08:00-11:45