Vår personal



Albert Nazarian
Verksamhetschef
Specialist allmänmedicin

Petros Asrat
Specialist allmänmedicin

Yonas Afework
Specialist allmänmedicin

Gholamreza Zare
Specialist allmänmedicin

Gizie Mekoya
Specialist allmänmedicin

Ibrahim Ibrahim
Läkare

Olga Ovchinnikova
ST-läkare

Arne Ahlberg
Leg läkare

Samuel Hellgren
AT-läkare

 

Camilla Larsered
Sjuksköterska

Jennifer Zava Pihl
Sjuksköterska

Sandra Lyrinder
Sjuksköterska

Bandana Kumar
Sjuksköterska

Anita Saglind
Sjuksköterska

Jessica Dahlén (ej i tjänst)
Sjuksköterska

 

Anna Honkanen
Distriktssköterska

Christin Eriksson
Distriktssköterska

Claire Micaux Obol
Distriktssköterska



Carina Aggeröd Wiklander
Undersköterska

Karolin Yachou
Undersköterska

Meaza Wondemagen
Undersköterska laboratoriet


Karen John Åstrand
Kurator

Jelena Röshoff Qvarnström
Psykolog