Om oss

Båstad Bjäre Läkarpraktik bedrivs i regi av Praktikertjänst och har vårdavtal med Region Skåne. I samband med införandet av Hälsovalet startades även verksamhet i Båstad, alla medarbetare tjänstgör växelvis i Grevie och Båstad.

Vi är fyra erfarna specialister i allmänmedicin som ansvarar för mottagningen; Ulla Randhem-Wiener, Louise Natt och Dag, Bo Elmlund och Torbjörn Lindqvist. Allmänmedicin är basen i sjukvården, vi bedömer och behandlar de flesta sjukdomstillstånd.

Vid behov remitterar vi till andra specialister. Målsättningen är största möjliga kontinuitet och vi har därför bestämt oss för att hålla öppet året runt. Vi genomför hembesök, utfärdar intyg för körkort, färdtjänst, försäkringsbolag och parkeringstillstånd samt utför hälsoundersökningar. Sammanlagt är vi ett tjugotal medarbetare.

Vår ambition är att erbjuda fast läkarkontakt, god tillgänglighet med öppet året runt samt en omfattande specialistmottagning hos våra distriktssjuksköterskor. Detta omfattar områden som högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, astma och KOL, rökavvänjning, livsstilsändring, äldremottagning med minnestest samt vaccinationsmottagning.

Vi samarbetar med tre sjukgymnastmottagningar.Vi har samarbete med psykoterapeut och KBT-mottagning, samt arbetsterapueten. Vi genomför lungfunktionsbedömning (spirometri) och 24-h blodtrycksmätning samt opererar mindre hudförändringar och behandlar sårskador.

Verksamheten präglas av nära samverkan mellan de olika yrkeskategorierna. Vi följer Svenska Läkarförbundets etiska riktlinjer.

Verksamhetsansvarig är Louise Natt och Dag.

Välkommen till oss!