Läkare

Familjeläkare

Elisabeth Lindman
Familjeläkare samt specialist i barn- och ungdomsmedicin.
Andreas Johansson
Familjeläkare och specialist i allmänmedicin med idrottsmedicin som specialintresse.
Mattias Lindman
Familjeläkare
Kerstin Westergren
Familjeläkare
Per Bergeå af Geijerstam
Familjeläkare

ST-Läkare

Johanna Avango
Janna Fredriksson
Helen Björk
Sara Razmi Szczesna

AT-Läkare

Daniel Sjöström